MİNİK DAHİLER  Anaokullarında "önleyici ve gelişimsel temelli" rehberlik hizmetleri sunulur. Buna göre temel amaçlarımız şu şekilde sıralanabilir:
Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak
Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek
Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak
Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak
Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak
Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak
Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak
Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılmasına katkıda bulunmak
Duyguların tanınması, duyguların ifade edilmesi becerilerinin kazandırılması çalışmalarına katkıda bulunmak
Çocuğun kendini tanıması sürecine katkıda bulunmak
Genel İlkeler
Tüm çocuklara yönelik çalışmalar yapmak
Çocukların etkilenmesine neden olmamak ve izin vermemek
Çocukların sağlıklı ve güvenli bir kişilik kazanmalarını önemsemek
Bireyin bir bütün olarak gelişmesini önemsemek
Gizlilik ilkesini ve mesleki etik kurallarını ön planda tutmak
Rehberlik ve psikolojik hizmetlerin sürekli olmasını gözetmek
Hizmet Kategorileri
Öğrencilere yönelik çalışmalar
Ailelere yönelik çalışmalar
Öğretmenlere yönelik çalışmalar
Kurumun gelişmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları
Kullanılan Araçlar ve Yöntemler
Sınıflarda sistematik gözlemler ve anekdotlar
Test, ölçek ve envanterler
Grup çalışmaları
Aile işbirliği
Aile ile geribildirim ve değerlendirme görüşmeleri
Oyun