• Seramik (Hamur) Çalışmaları Seramik (Hamur) Çalışmaları

  Seramik çalışmalarının temel amacı; Küçük kas gelişimi sağlamak Doğal becerileri geliştirerek yaratıcı etkinliklere dönüştürmek Sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmak Hayal gücü ve yaratıcıklarını kullanmalarına uygun ortam hazırlama Özgüven kazandırmak Kendini daha kolay ifade etmelerini sağlayabilmek Çeşitli aletleri kullanarak özgür ürünler çıkarmak Çocuklara estetik anlayışı kazandırma

 • Beden Eğitimi ve Jimnastik Beden Eğitimi ve Jimnastik

  Bedensel ve kinetik becerilerin bilinçli şekilde desteklenmesi için amaçlarımız; Çocuklarımızın büyük ve küçük kas gelişimlerini desteklemek Kendi bedenlerinin farkına varıp, potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak Özgüvenlerini arttırmak Bedeni estetik biçimde kullanmalarını sağlamak

 • Veli Toplantılarımız Veli Toplantılarımız

  İlk ayin bitimiyle birlikte MİNİK DAHİLER  Anaokulu ailesi ilk toplu veli toplantılarını yapmaktadır. Öğrencilerinin genel durumları hakkında bilgi sağlarken, kurum olarak hedeflerini, beklentilerini siz değerli velilerle paylaşırlar. Branş derslerinde yapılanlar/yapılacaklar ve okul pedagoglarının da katılımıyla veli toplantılarını gerçekleştirilir.    Siz de MİNİK DAHİLER  Anaokulu Ailesine Katılmak isterseniz bize iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

 • Okuma Yazmaya Hazırlık Okuma Yazmaya Hazırlık

  Okul Öncesi Eğitim, çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve çocuğu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Okumaya yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır. Bu alanda yapılan bilişsel çalışmaların içinde şunlar bulunmaktadır. Görsel algılama çalışmaları 1. El-göz koordinasyonu 2. Şekil-zemin ayrımı 3. Şekil sabitliği 4. Mekânda konum 5. Mekânsal ilişkiler İşitsel algı ...

 • Psikoloğumuzdan Psikoloğumuzdan

  Öncelikle çocuklarımızın gideceği kurumların isimlendirilmesi ile başlamak istiyorum. 0-3 yaş aralığındaki çocuklarımızın devam edecekleri kurumlar Kreş, İlkokula başlayana kadar devam edecekleri kurumlar da Anaokulu olarak, resmi İlkokulların birinci sınıfa başlamadan önceki hazırlık sınıfları da Ana sınıfı olarak adlandırılmaktadır. Özellikle çalışan annelerimiz işe geri dönmek için ihtiyaç duydukları bebeklerine bakacak kişiyi ararken eğer varsa aileden birisini tercih etmektedirler. Aileden bir kişi yoksa maalesef kreşlerimizin sayıları çok az olduğu için evde bir bakıcıya teslim etmek zorunda kalmaktadırlar. Çocuklarımız 2 yaşına geldiğinde artık arkadaşa, hayatı paylaşmaya ihtiyaç duym...

 • Özgün Eğitim Modeli Özgün Eğitim Modeli

  MİNİK DAHİLER Anaokulları, proje yaklaşımından esinlenerek, Türkiye’de okul öncesi eğitim alanında hazırlanmış en özgün eğitim programını sunmaktadır. SadeceMİNİK DAHİLER Anaokullarında bulacağınız bu programın temel özellikleri şunlardır: Bilim ve sanat temellidir. Çocuğun gerçek hayatın içinde etkileşim ve iletişim içinde olduğu herhangi bir konu, soru, durum ya da problem ile ilgili sistematik veri ve bilgi toplama süreci, proje yaklaşımının temel felsefesini oluşturmaktadır Çocuk merkezli ve çocuğun yön verdiği bir sistemdir Belirgin şekilde giriş- gelişme ve sonuç bölümleri vardır Üzerinde çalışılan proje direk olarak gözlenebilen bir konudur Yaşamın içinden konular seçilir İl...

 • Ölçme Değerlendirme Süreçlerimiz Ölçme Değerlendirme Süreçlerimiz

  Sonuç değil süreç odaklı, çocuğun yaşantısındaki her türlü verinin onu anlamak ve tanımak için kullanıldığı ve yalnızca MİNİK DAHİLER anaokulları’na özgü bir sistemdir. Ölçme - değerlendirme sürecinde kullandığımız araçlar şunlardır: Gelişim - Öğrenme Dosyaları: 1. ve 2. dönem sonlarında her çocuk için grup öğretmeni tarafından doldurulan dosyalardır. Özgün eğitim programımızla paralellik taşıyan gelişim- öğrenme standartlarımıza göre hazırlanmış olup, yalnızca Sevda Anaokullarına özgüdür. Portfolyo: Çocukların anne- babalarına kendi gelişim ve öğrenme süreçleri ile ilgili sunumlar yaptıkları toplantılardır. Küçük Şeyler Biyografisi: Çocuğun okula başladığı günden 2. Dönem sonuna ...

 • Yabancı Dil Eğitimimiz Yabancı Dil Eğitimimiz

  Erken yaşta yabancı dil eğitimi, dilbilimcilerin ve araştırmacıların da vurguladığı üzere önemli bir süreçtir. Doğru koşullar sağlandığında, uygun materyaller ve eğitim modeli kullanıldığında çocukların yeni bir dile karşı merakları artacak ve hiç şüphesiz öğrenme yolculuklarına pozitif bir deneyim ile başlayacaklardır. MİNİK DAHİLER Anaokulları’nda her bir çocuğun öğrenme stili ve bireysel farklılığı önemsenmektedir. Eğitim programı içinde kullanılan materyaller ve yayınlar özenle seçilmektedir. MİNİK DAHİLER  Anaokulları’nda eş zamanlı eğitim programı uygulanmaktadır. Okul öncesi öğretmeni ve İngilizce öğretmeni ortak öğrenme standartlarını hedefleyerek eğitim dönemini planlar, uygula...

 • Veli Bilgilendirme Süreçlerimiz Veli Bilgilendirme Süreçlerimiz

  MİNİK DAHİLER ’den Ailelere Notlar: Her eğitim döneminin başında MİNİK DAHİLER  Anaokulları işleyişi ile ilgili yapılan bilgilendirmelerdir. Aylık Veli Bilgilendirme: Her ayın ilk haftası, o ay içerisinde uygulanacak programların genel çerçevesi konusunda velilerin bilgilendirildiği dokümanlardır. Haftalık Veli Bilgilendirme: Hafta boyunca uygulanacak etkinlik ve çalışmaların günlük olarak özetlendiği bilgilendirmelerdir. Veli Bülteni: Aylık bültenler, okullarımızda o ay içinde yapılan okul ve sınıf etkinlikleri ile ilgili eğitsel yaşantılar hakkında velilere bilgi vermek amacıyla hazırlanan, fotoğraf ve görsellerle zenginleştirilmiş dokümanlardır. Özel Durumlar İçin Ve...

 • Sanat Projemiz Sanat Projemiz

  “Sanatla Öğrenme” bakış açısını yansıttığımız, çocukları dünya çapında kabul görmüş sanat eserleriyle tanıştırdığımız ve yalnızca MİNİK DAHİLER Anaokulları’na özgü, ses getiren çalışmalarımızdan biridir. Bu zamana kadar yaptığımız sanat projelerimizin isimleri şu şekildedir: "Dali’ye Bir de Buradan Bakın" Seçilen 3 Dali tablosu çocukların gözünden yorumlandı ve yeniden oluşturuldu. "Quilling Sanatı ile Van Gogh" Seçilen 3 Van Gogh eseri Quilling sanatı kullanılarak yorumlandı. "Konuşan Portreler" Monalisa, Beethoven ve Frida portreleri çocuklar tarafından konuşturuldu. "Picasso’nun Yüzleri ile Renklerin Mozaiği" Picasso’nun 3 eseri, mozaik sanatı ile birleştirildi ve büyük duvarla...

 • Rehberlik Hizmetleri Rehberlik Hizmetleri

  MİNİK DAHİLER  Anaokullarında "önleyici ve gelişimsel temelli" rehberlik hizmetleri sunulur. Buna göre temel amaçlarımız şu şekilde sıralanabilir: Öğrencileri tanıma ve izleme çalışmaları yapmak Öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini izlemek, değerlendirmek ve desteklemek Olumlu ve gerçekçi benlik gelişimin sağlanmasına destek olmak Problem çözme becerisinin kazandırılmasına destek olmak Sağlıklı iletişim becerisinin kazandırılmasına yardımcı olmak Anne - babaların gereksinim duyduğu konularda rehberlik hizmeti sunmak Uyum ve davranış sorunlarının önlenmesi ve çözümü konusunda çalışmalar yapmak Yaşamın zorlukları ve krizleri ile başa çıkma becerilerinin kazandırılm...

 • Etkinliklerimiz Etkinliklerimiz

  MİNİK DAHİLER  Anaokullarında uygulanan etkinlikler çocukların tüm gelişim alanlarında en etkin şekilde desteklenmesi amacına dayanır. Etkinliklerimiz; çocuğun grup içerisindeki dinamikten kopmadan, bireysel farklılıklarının desteklenmesi amacına dayanır. MİNİK DAHİLER  her eğitim yılına program dâhilinde uygulanacak etkinlikleri yenilemiş ve güncellemiş olarak girer. Etkinliklerimizin temel başlıkları aşağıdaki şekildedir: GEMS (Great Explorations in Math and Science): GEMS materyalleri haftada en az 3 gün Fen- Matematik ve Keşif çalışmalarında programa dâhil edilerek kullanılır. İlköğretime Hazırlık Çalışmaları: Okullarımızda okuma-yazma becerilerinin kazanılması yönünde çal...